5e85aea9d1880.jpg
hpI

Advokát Mgr. David Pakandl

Jako advokát se zaměřuji především na oblast občanského práva s akcentem na závazkové právní vztahy, právo nemovitostí a rodinné právo.

Se stejným zaujetím se věnuji také právu trestnímu, zejména obhajobě klientů v trestním řízení a zastupováním poškozených trestnou činností při uplatňování nároku na náhradu vzniklé škody a nemajetkové újmy.

Advokát v Hradci Králové

Při hledání řešení různých právních situací jsem ve svém živlu. Pro své klienty vždy dělám maximum toho, co je v mých silách.

"Pravým povoláním právníka je sjednocovat strany rozvaděné." Mahátmá Gándí

Své klienty zastupuji ve všech oblastech, nemusí tak chodit po úřadech, soudech a dalších pracovištích.

Nabízím rovněž speciální služby jako je úschova, ověření podpisů, konverze dokumentů a další.