Pracovní právo

Problematikou pracovního práva se zabývám jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i z pohledu zaměstnanců.

Zaměstnavatelům jsem připraven poskytnout poradenství zejména v oblasti vypracování pracovních smluv, pracovních řádů, výpovědí z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru a poskytnout případné zastoupení v pracovněprávních sporech.

Zaměstnancům jsem připraven poskytnout poradenství při řešení rozvázání pracovního poměru, v případech utrpení pracovního úrazu, stejně jako při vymáhání náhrady škody za pracovní úraz, dále při problematice odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu.

Nabízím právní pomoc v oblasti:

  • Poradenství pro zaměstnavatele (pracovní smlouvy, pracovní řády, výpovědi z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • Poradenství pro zaměstnance (rozvázání pracovního poměru, pracovní úraz, odpovědnost za škodu)
  • Pracovní smlouvy
  • Dohody o provedení práce a pracovní činnosti
  • Problematika pracovních úrazů
  • Hmotná odpovědnost zaměstnanců

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.