Rodinné právo

V oblasti rodinného práva se na mne můžete obrátit s problematikou řešení rozvodu manželství, vypořádáním společného jmění manželů, stejně jako s problematikou řešení v řízení o péči a výživu dítěte nebo úpravy styku s nezletilými dětmi. Mám dlouholeté zkušenosti s řešením výživného jak pro dítě, tak i pro manžela/ku a případným vymáháním takto vzniklých pohledávek.

Nabízím vám právní pomoc v oblasti:

  • Manželství (úprava majetkových vztahů, rozvod manželství, neplatnost manželství, vypořádání majetku ve společném jmění manželů)
  • Výživné (výživné pro dítě, výživné pro manžela/ku i rozvedených manželů, výše výživného, vymáhání výživného)
  • Problematika péče o dítě (zastupování v řízení o svěření dítěte do péče, v řízení o úpravu styku s dítětem)
  • Majetkové dohody

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.