Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva nabízím pomoc jak věřitelům při uplatnění svých pohledávek za dlužníky, tak i samotným dlužníkům v případech, kdy chtějí řešit svou životní situací oddlužením v rámci insolvenčního řízení. Klienta zastupuji v insolvenčním řízení, přičemž mou činností je zejména komunikace s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem, stejně jako sledování pohledávek či dluhů.

Insolvence oddlužení

Dle insolvenčního zákona může sepsat a podat návrh na oddlužení pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. V případě zájmu nabízím pomoc osobám se zájmem o oddlužení, kdy v rámci právních služeb pro mé klienty zpracovávám návrhy na oddlužení a tyto za ně podávám k místně a věcně příslušným insolvenčním soudům.

Nabízím vám pomoc v oblasti:

  • Právní poradenství poskytované věřitelům
  • Právní poradenství dlužníkům
  • Zastupování v insolvenčním řízení nebo exekučním řízení jak věřitelů, tak i dlužníků
  • Komunikace s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem
  • Vymáhání pohledávek

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.