Občanské právo

V rámci advokátní praxe se zaměřuji zejména na oblast poskytování právních služeb v občanském právu závazkovém. V tomto směru vám mohu pomoci například při sepisu, revizi či kontrole kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, úvěrových smluv, popř. jiných závazků ze smluv, stejně jako v případech odstoupení od již uzavřených smluv. V souvislosti s nemovitými věcmi nabízím právní pomoc při prodeji, koupi, pronájmu nebo převodu, stejně jako v komunikaci s katastrálním úřadem.

Zabývám se rovněž poradenstvím v oblasti dědického práva, včetně právního zastoupení v dědickém řízení.

Nabízím vám právní pomoc v oblasti:

  • Závazkové právo (sepis kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, úvěrových smluv, zástavních smluv, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o výpůjčce, pachtovní smlouvy, apod.)
  • Právo nemovitostí (koupě nemovitostí, prodej nemovitostí, převod nemovitostí, zástavní smlouvy)
  • Dědické právo (zastupování v dědickém řízení, poradenství v oblasti pozůstalosti)
  • Náhrada škody (sepis žalob, vyhodnocování nároků)
  • Sousedská práva
  • Spoluvlastnictví

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.