Vymáhání pohledávek

Pro své klienty zajišťuji komplexní vymáhání pohledávek, včetně pohledávek ze směnek u soudů a v rozhodčím řízení, jakož i při následné exekuci. Mohu vám pomoci při uplatnění vašeho nároku při sporných řízení před obecnými soudy nebo rozhodci, ať se již jedná o předžalobní výzvu, samotnou žalobu nebo exekuční vymáhání soudem přiznaného nároku.

Nabízím vám pomoc v oblasti:

  • Vymáhání pohledávek ze smluv či směnek
  • Vymáhání výživného
  • Uplatnění zajišťovacích instrumentů
  • Jednání s dlužníky
  • Přípravě a podání předžalobních výzev a žalob
  • Přípravě a podání exekučních návrhů

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.