Nemovitostní právo

Nabízím odborné kompletní právní poradenství ve všech oblastech týkajících se nemovitostního práva a bytového práva. Zajišťuji přípravu a revizi veškerých typů smluv potřebných při převodech nemovitostí, zejména smlouvy darovací, kupní, směnné, zástavní a jiné. Poskytuji komplexní právní servis ohledně všech druhů transakcí s nemovitostmi jako je prodej, koupě nebo pronájem a k tomu připravím i veškerou smluvní dokumentaci. Stejně tak poskytuji právní poradenství a přípravu zajišťovacích dokumentů zahrnujících hypotéky, úvěrové operace, zástavní smlouvy nebo věcná břemena.

Rovněž se zabývám problematikou nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor, přípravou a revizí smluv s nájmem a podnájmem souvisejících, výpovědí z nájmu a podnájmu, vyklizením bytů a nebytových prostor a zastupováním klientů v souvislosti s těmito vztahy. Vlastníkům nemovitostí poskytuji právní servis při řešení sporů s nájemníky.

Konečně poskytuji i právní služby v oblasti revize smluv ze strany realitních kanceláří, stejně jako právní služby realitním kancelářím, spočívající v sepisu převodních a nájemních smluv, sepisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, možnosti složení finančních prostředků na účty advokátní úschovy a úřední ověření pravosti podpisu účastníků.

Nabízím vám pomoc v oblasti:

  • Převody nemovitostí (kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací smlouva, směnná smlouva)
  • Převody členských práv a povinností k bytovému družstvu
  • Kontrola smluvní dokumentace
  • Návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí
  • Vypořádání spoluvlastnického podílu k nemovitým věcem
  • Advokátní úschova finančních prostředků a listin
  • Úřední ověření pravosti podpisu

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.