O mně

Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přičemž státní závěrečnou zkouškou jsem vykonal v roce 2010. Od roku 2010 do roku 2014 jsem vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Markéty Pakandlové se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo. Do seznamu advokátu ČAK jsem byl zapsán v roce 2015 pod číslem 16084.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuji zejména na oblast občanského práva s akcentem na závazkové právní vztahy, právo nemovitostí a rodinné právo. Stejně intenzivně se věnuji právu trestnímu, zejména obhajobě klientů v trestním řízení a zastupování poškozených trestnou činností při uplatňování nároku na náhradu vzniklé škody a nemajetkové újmy.

Kromě běžné právní pomoci klientům úzce spolupracuji i s realitními kancelářemi při zajišťování právního servisu, spočívajícího v přípravě smluvní dokumentace a úschově listin a finančních prostředků, přičemž disponuji i ověřovací knihou pro možnost ověření pravosti podpisu účastníků smluv.

V zájmu efektivní právní pomoci klientům rovněž úzce spolupracuji s exekutorskými a notářskými úřady.

Chci právní pomoc

o mně