Majetkové vypořádání po rozvodu manželství

20.3.2022

Rozvod je vždy pro obě strany velmi nepříjemný proces, obzvláště pak pokud máte společné děti nebo majetek. V ideálním případě se na všem dohodněte sami a soudce vaši dohodu jen posvětí. V tom horším vám bude muset pomoci majetkové vypořádání po rozvodu manželství vyřešit soud.

Majetkové vypořádání po rozvodu manželství

Majetkové vypořádání po rozvodu manželství je nutností

Pokud je manželství rozvedeno, vzniká nutnost rozdělení společného majetku manželů. Okamžikem rozvodu totiž zaniká společné jmění manželů a je potřeba zajistit majetkové vypořádání po rozvodu manželství. Protože od rozvodu už každý z manželů hospodaří sám za sebe.

Co je společné jmění manželů

Společné jmění manželů jsou všechny movité i nemovité věci, práva a dluhy, které během manželství nabude jeden nebo oba manželé. Existují však výjimky, které do něho nepatří:

dar
dědictví
majetek sloužící ke spotřebě jednoho z manželů
plnění v rámci odškodnění způsobené nemajetkové újmy jednoho z manželů

Majetkové vypořádání po rozvodu manželství v praxi

Přednost při majetkovém vypořádání po rozvodu manželství má dohoda, kterou je možné uzavřít před rozvodem nebo i po rozvodu - ale pouze do tří let od právní moci rozsudku.

Pokud se bývalí manželé nedohodnou, každý z nich může do tří let po rozvodu podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.

I v případě dohody budete potřebovat advokáta

Problematika majetkového vypořádání po rozvodu manželství bývá často složitá a vždy je lepší se obrátit na advokáta, který má své zkušenosti, protože soudce chce podrobně specifikovat a prokázat nabytí každé věci ve společném jmění manželů. I proto je vždy levnější, rychlejší a jednodušší se snažit o dohodu, i přestože budou obě strany muset dělat ústupky s přihlédnutím k potřebám druhého bývalého manžela a dětí.

Potřebuji právní pomoc

Čím se soudce řídí při majetkovém vypořádání?

podíly manželů na společném jmění jsou stejné
manželé si musí nahradit to, co ze svého výhradního majetku vynaložili na společný majetek
přihlédne k potřebám nezaopatřených dětí
přihlédne k celkové péči o rodinu
přihlédne k zásluhám o nabytí a udržení společného majetku

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.