Odklony v trestním řízení

18.3.2023

Spáchali jste trestní čin, a přestože má policie dostatečné množství důkazů k zahájení soudního řízení, neznamená to vždy také to, že s vámi musí být vedeno trestní řízení, nebo že budete mít zápis v rejstříku trestů. Kromě vyneseného rozsudku totiž existuje alternativní způsob vyřízení, a to pomocí odklonů v trestním řízení.

odklony v soudním řízení

Co jsou odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení jsou zvláštní neboli alternativní způsoby trestního řízení, během nichž lze trestní věc vyřídit v procesněprávním smyslu stejně rovnocenně jako v běžném soudním řízení.

Smyslem je možnost dohody mezi poškozeným a pachatelem na náhradě škody. Ovšem aby k odklonu mohlo dojít, pachatel se s poškozeným musí dohodnout. To zvyšuje šanci na náhradu škody, a v některých případech to ovlivní i její výši. Výhodou také je, že takové řízení je projednáno rychleji než u soudu.

Jaké máme druhy odklonů?

1. podmíněné zastavení trestního stíhání
2. narovnání
3. trestní příkaz
4. podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
5. v řízení ve věcech mládeže odstoupení od trestního stíhání
6. dohoda o vině a trestu

Chci vědět více o odklonech 

Odklony mají svá pravidla

To, jaký odklon bude použit v konkrétním trestním řízení, nezáleží jenom na úvaze soudu. Zákon nám totiž výslovně stanovuje podmínky, za kterých může být každý odklon využit. Soud se také musí při svém rozhodování řídit příslušnými zásadamy, například musí ctít princip rovnosti stran, presumpci neviny a podobně.

Pomoci může probační úředník

Zájem poškozeného patří také mezi priority při rozhodování soudu. Pokud je pro poškozeného a pachatele těžké najít “společnou řeč”, roli zprostředkovatele může zastat probační úředník, který mezi nimi v roli mediátora může pomoci s přípravou dohody o způsobu náhrady škody a řešení následků trestného činu, připravit potřebné podklady, aby mohlo být podmíněně zastaveno trestní stíhání a poté kontrolovat její plnění.

Potřebuji právní pomoc 

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.