Práva kupujícího z vadného plnění

24.9.2020

Občas se to stane každému - něco si koupíme a pak zjistíme, že to je rozbité, nefunkční nebo má nějakou jinou vadu. V tomto případě pak můžeme uplatňovat práva z vadného plnění.

Co je vlastně vadné plnění?

Jak už z názvu vyplývá, vadným plněním se rozumí, že koupená věc nemá náležité vlastnosti, které by měla mít ( například kvalitu, funkčnost, množství,..). Za řádné plnění je považována koupě bez závad.

Jak tedy uplatnit práva kupujícího z vadného plnění?

Práva kupujícího z vadného plnění můžeme rozdělit do dvou fází:

1. Oznámení vady prodávajícímu - reklamace

Nejprve je samozřejmě nutné zjistit vadu a následně ji oznámit prodávajícímu. Zákon nestanovuje přesnou formu oznámení reklamace, ovšem písemná forma je vždy lepší kvůli případnému pozdějšímu dokazování. Oznámení by mělo být podáno co nejdříve, nejlépe ihned po zjištění závady, v zákoně však není lhůta přesně vymezena. Na skryté vady, které nelze hned odhalit, je potom vymezena doba 2 roky.

Pokud nedojde k včasnému oznámení vady, zanikne právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

2. Uplatnění práv z vadného plnění

Kupující si pak volí jednu z možností, jak situaci řešit:

  • odstranění vady
  • přiměřená sleva z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

Svou volbu by měl kupující sdělit už při oznámení vady. Později je možné ji měnit po dohodě s prodávajícím. V případě vzniklé škody má kupující nárok na její náhradu.

Problematika práva kupujícího z vadného plnění může být složitá

Ovšem každý případ je třeba posuzovat individuálně, protože problematika práva kupujícího z vadného plnění může být nejednoznačná a složitá. Například v případě nemovitostí nebo nákladnějších movitých věcí může být řešení komplikovanější. V těchto případech je vždy ideální obrátit se na advokáta, který přesně ví, jaký zvolit postup.

Potřebuji právní pomoc

Máte dotazy?

Potřebujete poradit nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat.