Převod nemovitosti na dítě

28.7.2022

Bezúplatné darování nemovitosti svému potomkovi je jedním z nejběžnějších způsobů, jak s ní naložit. Ovšem někdy s tím rodiče nečekají až na stáří, ale rozhodnou se přepsat nemovitost na své ještě nezletilé dítě. Jak je tedy při převodu nemovitosti na dítě potřeba postupovat?

převod nemovitosti na dítě

Převodem nemovitosti na dítě lze předcházet komplikacím

Darováním domu nebo bytu svému dítěti se totiž dají již předem vyřešit případné budoucí komplikace a náklady na dědické řízení. Převodem nemovitosti na dítě lze také vypořádat nemovitosti mezi bývalými manželi, kteří je jako kompromis převedou na svého potomka.

Potřebuji právní pomoc

Jak postupovat při převodu nemovitosti na dítě?

Při převodu nemovitosti na dítě je nutné splnit následující 3 kroky:

  1. sepsat darovací smlouvu k převodu nemovitosti na dítě
  2. podat návrh na opatrovnický soud, který musí udělit souhlas s darováním nezletilému dítěti
  3. v případě, že opatrovnický soud vydá souhlas s převodem nemovitosti na dítě, může být podán návrh na vklad na katastr nemovitostí

Souhlas opatrovnického soudu je nezbytný

Jednou ze zákonných podmínek, aby mohla být nemovitost darovaná dítěti, je souhlas opatrovnického soudu, u kterého je dítěti přidělen kolizní opatrovník hájící zájem dítěte. Není však nutné platit žádný soudní poplatek a takovéto řízení zpravidla nebývá nijak komplikované.

Darovaná nemovitost s sebou totiž kromě nabytí majetku přináší i povinnosti, které dítě v budoucnu bude povinno plnit, například platit daně z nemovitosti nebo zajišťovat její údržbu. Za nezletilého nemovitost většinou do jeho plnoletosti spravují rodiče.

Další jednání opět musí posvětit soud

Pokud bude nemovitost na dítě převedena, veškerá významnější jednání ohledně této nemovitosti musí opět schválit soud - například další prodej nebo darování, smlouvu o pronájmu nebo zatížením věcným břemenem.

Převod nemovitosti na zletilé dítě

V případě darování nemovitosti zletilému svéprávnému dítěti, žádný soud není potřeba. Stačí jenom sepsat darovací smlouvu, ověřit podpisy a podat návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsem tu pro vás.