Vypořádání podílového spoluvlastnictví

29.9.2022

Vlastníte společně s někým nemovitost nebo pozemek, ale rádi byste se stali jediným vlastníkem, nebo se naopak svého spoluvlastnictví chcete z různých důvodů vzdát? Pak vás čeká proces jménem vypořádání podílového spoluvlastnictví.

podílové spoluvlastnictví

Co je vlastně podílové spoluvlastnictví?

Podílové spoluvlastnictví je stav, kdy movitou či nemovitou věc vlastní více vlastníků, přičemž každý z nich může mít na věci různý podíl. Jeho velikost pak určuje míru jeho účasti na právech a povinnostech k dané věci. Každý vlastník má právo k celé věci. A stejně tak má každý vlastník právo se svého podílového spoluvlastnictví vzdát.

Zrušení podílového spoluvlastnictví

Pokud se jeden nebo více spoluvlastníků rozhodne, že už v podílovém spoluvlastnictví nechce setrvat, zákon umožňuje pouze dva způsoby zrušení podílového spoluvlastnictví:

dohodou všech spoluvlastníků
rozhodnutím soudu

Potřebuji právní pomoc

3 způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví

V zákoně jsou vymezeny způsoby, jak vypořádat podílové spoluvlastnictví, a to včetně pořadí možností:

  1. rozdělení věci - pokud je to možné, soud nařídí nemovitost rozdělit, ovšem nesmí tím být snížena jeho hodnota
  2. přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu - z ceny stanovené znalcem se dojde k hodnotám jednotlivých podílů
  3. prodej věci ve veřejné dražbě - pokud nelze splnit bod 1 ani 2, bývá nejméně výhodný

To znamená, že soud například nemůže nařídit prodej dražbou, pokud lze věc rozdělit. Rovněž musí upřednostnit přikázání věci jednomu ze spoluvlastníků před prodejem, ovšem ten je povinen se s ostatními finančně vypořádat. Pokud na to nebude mít prostředky, soud mu věc přikázat nemůže.

Vždy se snažte o vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou

Vždy je pro všechny zúčastněné nejlepší vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou s ostatními spoluvlastníky. A to ve všech případech - vyplacení vašeho podílu, vyplacení ostatních spoluvlastníků vámi či prodej věci jako celku.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.