Vypořádání společného jmění manželů

11.6.2020

Život není pohádka a ne každé manželství končí ...a žili spolu šťastně až do smrti. V dnešní době je rozvodovost poměrně vysoká, téměř každé druhé manželství končí rozvodem, který je velice těžkou a stresující životní zkouškou. A jedním ze svárů bývá vyřešit otázku vypořádání společného jmění manželů.

společné jmění manželů

Co je vypořádání společného jmění manželů?

Vypořádání společného jmění manželů je právní úkon, který je nutné vyřešit ať již v rámci rozvodového řízení, nebo ve lhůtě 3 let po rozvodu manželství. Společným jměním manželů jsou všechny movité i nemovité věci, práva i dluhy, které během trvání manželství nabude jeden nebo oba manželé.

Nejrychlejším řešením je dohoda

Vždy nejlepším a nejlevnějším řešením je dohoda mezi manžely, kdy si sami mezi sebou majetek rozdělí. Ovšem často se stává, že se manželé nejsou schopni dohodnout a pak nastane soudní “bitva” o dokazování, kdo má na co větší právo.

Vypořádání společenského jmění manželů by mělo být férové

Pokud jste na vypořádání společného jmění manželů předem domluveni, stačí jen s pomocí právníka (případně pokud si troufáte i sami) připravit smlouvu, na které si úředně necháte ověřit podpisy. V takovém případě nemusí nad žádostí ani zasedat soud.

Pokud k dohodě nedojde, musí se podat návrh na soud. Pravidla jsou jasná - oba manželé mají nárok na stejné podíly. Jednoduše řečeno - každý má nárok na to, co dal do společného jmění ze svého majetku a stejně tak, musí splatit to, co ze společného majetku využil pro své vlastní jmění. Dále soud samozřejmě přihlíží k potřebám dětí a také na to, v čí péči zůstanou - to se týká především bydlení po rozvodu.

Společné jmění manželů - výjimkou jsou dary a dědictví

Dělení půl na půl ovšem neplatí u všeho. Například dary nebo dědictví do toho nespadají, to patří tomu, kdo je za trvání manželství obdržel. Do společného jmění manželů také nenáleží to, co každý z manželů vlastnil před svatbou.

Pokud se do dělení majetku manželé nehrnou, soud jim na jeho vypořádání ponechá lhůtu tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, poté dochází k právní fikci a majetkové hodnoty, náležející do společného jmění manželů, se rozdělí půl na půl. Hmotné věci jako auto či nábytek pak zůstávají tomu, kdo je užívá.

Potřebujete poradit?

Nebo chcete pomoci s vypořádáním společného jmění manželů? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.