Vypořádání spoluvlastnictví

29.1.2021

Pokud více osob vlastní jednu věc, nemusí se vždy jednat o ideální situaci. Co člověk, to názor. Proto něco, co se ze začátku mohlo zdát jako ideální řešení, bývá později jablkem sváru. A když se spoluvlastníci nejsou schopni domluvit ke spokojenosti všech, dříve či později nastane otázka vypořádání spoluvlastnictví.

spoluvlastnictví

Co je spoluvlastnictví a kdy se řeší vypořádání spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je stav, ve kterém mají k dané nemovitosti či movité věci vlastnické právo dvě a více osob. O její správě pak rozhodují všichni vlastníci společně - do jaké míry, záleží na velikosti jejich podílu.

Vypořádání spoluvlastnictví se pak řeší v případě, že jeden nebo více spoluvlastníků chce ze spoluvlastnictví odejít.

Nejsnadnějším způsobem vypořádání spoluvlastnictví je dohoda

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob vypořádání spoluvlastnictví je samozřejmě dohoda. Ovšem v praxi toho lze dosáhnout pouze někdy, protože se stává, že se spoluvlastníci nezvládnou dohodnout.

Pokud k dohodě nedojde, lze se obrátit na soud, který o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví po přezkoumání možnosti reálného rozdělení věci a toho, zda je možné toho docílit za přiměřené náklady, rozhodne.

Potřebuji poradit

V případě potíží rozhoduje soud

V případě, že věc rozdělit nelze nebo by se rozdělením snížila hodnota věci, soud určí, že věc zůstane ve vlastnictví jednomu nebo více spoluvlastníkům. Ti pak musí ostatní spoluvlastníky, kteří již nemají zájem setrvat ve spoluvlastnictví, adekvátně vyplatit.

Pokud však ani jeden z vlastníků není solventní nebo nemá o věc zájem, soud rozhodne o prodeji a výtěžek se dle velikosti podílu rozdělí mezi vlastníky.

3 způsoby vypořádání spoluvlastnictví:

  • rozdělení věci
  • věc za přiměřenou náhradu připadne jednomu nebo více spoluvlastníkům
  • prodej věci a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky dle velikosti podílu

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.