Výše výživného na dítě se počítá dle věku a příjmů

15.4.2021

Pokud se chcete rozvést a máte společné dítě, v první řadě je nejdůležitější se dohodnout na tom, kdo ho bude mít v péči a také je potřeba, aby byla stanovena výše výživného na dítě.

výživné na děti

Výši výživného na dítě ovlivňuje několik faktorů

Pokud se rodiče nedomluví, nebo je domluva pro jednu stranu nevýhodná, o výši výživného na dítě rozhoduje soudce. Pro něho jsou rozhodující faktory příjem rodiče, věk dítěte a dále speciální a mimořádné potřeby dítěte nebo další vyživovací povinnosti rodiče.

Procentuální výše výživného na dítě je přibližně určena

Ovšem aby byla výše výživného na dítě co nejvíce sjednocena, ministerstvo spravedlnosti určilo, kolik procent z čistého příjmu rodiče by mělo patřit dítěti. Tak můžete mít alespoň přibližnou představu, jak vysoké bude výživné stanoveno nebo v jakých částkách se máte pohybovat v případě dohody. Jedná se však jen o doporučení a konečné slovo bude mít soudce po zvážení všech okolností.

Potřebuji pomoc

Výše alimentů na dítě v procentech z čistého příjmu rodiče

Výše alimentů na dítě je pouze orientační:

0 - 5 let
6 - 9 let
10 - 14 let
15 - 17 let
18 a více let

11 - 15%
13 - 17%
15 - 19%
16 - 22%
19 - 25%

 

Zvýšení výživného

Pokud chcete dosáhnout zvýšení výživného, je důležité, aby došlo ke změně poměrů od jeho poslední úpravy - dítě třeba začne chodit do základní školy nebo bude dojíždět na střední školu do jiného města a podobně. Dalším důvodem pak může být změna v příjmech rodičů.

Výživné až do doby než se dítě osamostatní

Povinnost platit výživné na dítě trvá až do doby, než je schopno se živit samo - nesouvisí tedy s věkem - některé dítě se osamostatní v 18 letech, jiné třeba v 25 letech. Ve většině případů vyživovací povinnost skončí, když dítě začne pracovat.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.