Výživné mezi manžely

22.7.2020

Z manželství plyne nejenom spousta radostí a výhod, ale také řada povinností. Jednou z nich je i ta, že manželé se musí navzájem živit. Pokud tomu tak není, výživné mezi manžely řeší soud. Jeho výše by měla být nastavena tak, aby oba manželé měli stejnou životní úroveň. Výživné mezi manžely je dokonce nadřazeno vyživovací povinnosti vůči dětem.

Výživné mezi manžely přesně napůl

Každý z manželů má nárok na jednu polovinu financí, které každý měsíc přibudou do jejich společného rodinného rozpočtu. Jak přesně výživné mezi manžely funguje? Z jejich výdělků se nejprve odečtou nutné výdaje a na zbylé peníze mají manželé nárok rovným dílem.
Pokud manželé nežijí ve společné domácnosti, právo na stejnou životní úroveň přetrvává až do doby nabytí právní moci o rozvodu manželství.

Výživné na manželku či manžela? Pomůže soud

Jestli se s manželem nemůžete dohodnout na výživném pro manželku či manžela, můžete se obrátit na soud. Zde musíte uvést mimo jiné vaše příjmy, odůvodněné výdaje, zdravotní stav, případnou péči o dítě nebo to, zda jste se při společném soužití starali o domácnost. Soud pak zohlední příjmy, výdaje a celkovou životní úroveň obou manželů.

To však neplatí pro nesezdané páry. I když situace je stejná, družka či druh stejná práva jako manželka nebo manžel nemá.

Výživné na manželku či manžela po rozvodu

V rámci rozvodového řízení se vždy řeší také výživné na manželku či manžela po rozvodu. Rozsah vyživovací povinnosti a způsob jejího poskytování se řídí dohodou rozvedených manželů. Pokud k takové dohodě nedojde, rozhoduje o ní soud.

Mimo vyživovací povinnosti je možné se domluvit na takzvaném odbytném. Jedná se o částku, jejímž uhrazením trvale zanikne právo na výživné.

Kdy vzniká nárok na výživné na manželku či manžela po rozvodu?

Aby soud přiznal nárok na výživné na manželku či manžela po rozvodu, musí být splněny dvě podmínky:

  • manželka není schopna se sama živit
  • tato neschopnost musí souviset s manželstvím

Ovšem výživné po rozvodu je jiné než výživné po dobu trvání manželství. Po rozvodu totiž neplatí nárok na stejnou životní úroveň, ale pouze nárok na přiměřenou výživu - tedy zajištění nutných a osobních potřeb, ale již v omezené míře.

Máte otázky?

Nebo chcete vědět více či potřebujete poradit ve vaší situaci? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.