Zápůjčka aneb smluvní dohoda o tom, že někomu něco půjčíte

30.3.2021

Možná se to stalo i vám. Přišel za vámi kamarád, že potřebuje půjčit peníze nebo auto? V tom případě se jedná o zápůjčku - to znamená, že se jedná o smluvní dohodu, kdy je přesně specifikovaná věc přenechána na dočasnou dobu k užití někomu jinému.

zápůjčka

Smlouva o zápůjčce může být ústní i písemná

Zápůjčka je definována v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž není stanovena forma uzavření smlouvy. To znamená, že může být uzavřena ústně či písemně. Každý advokát vám však doporučí mít takovou dohodu sepsanou písemně pro případ, že ten, komu jste něco půjčili, vám to nebude chtít vrátit. Smlouva o zápůjčce je jistotou.

Co je tedy přesně zápůjčka?

Zápůjčka je druh závazku vzniklého kvůli uzavření smlouvy o zapůjčení věci, kterou zapůjčitel přenechá dlužníkovi k využivání a po uplynutí určité doby mu vrátil věc stejného druhu.

Nejčastěji se jedná o zapůjčení peněz, ale může se jednat i o cokoliv jiného, například dříví, štěrk, písek nebo jinou komoditu nebo třeba také automobil či počítač.

Nepeněžitá zápůjčka

Pokud jde o nepeněžitou zápůjčku, musí se vrátit věc stejného druhu, jako byla ta půjčená. Přitom nezáleží na tom, jestli se v mezidobí její cena změnila. Jako “odměna” pak může být místo úroků domluveno vrácení většího množství nebo stejné věci ale vyšší kvality.

Zápůjčka peněz

V případě, že se jedná o zápůjčku peněz, tomu, kdo peníze půjčí vznikne pohledávka a dlužníkovi dluh, který je povinen vyrovnat.
Ve většině případů je zápůjčka peněz neúročená, ale dle dohody může být i úročená.

Vrácení zápůjčky

Do kdy má být zápůjčka vrácena, může určit smlouva. Pokud je sjednána ústně nebo to v ní není stanoveno, záleží na jejím vypovězení, které je, pokud není uvedeno jinak, 6 týdnů. Dle dohody a možností je možné také zápůjčku splatit ve splátkách.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.

Potřebuji právní pomoc