Zástavní právo smluvní k nemovitosti

25.2.2021

Chystáte se vzít si hypotéku? Nejen že se jedná o veliký finanční závazek, ale bance vaše sliby, že budete splácet, rozhodně nestačí. Jako její pojistka se vždy s hypotékou sjednává i zástavní právo smluvní k nemovitosti.

zástavní právo smluvní

Co je zástavní právo smluvní k nemovitosti?

Zástavní právo smluvní k nemovitosti je právo k cizímu majetku, kterého se využívá v případě, že dlužník přestane dluh splácet. Typické je právě pro hypotéky - při nesplácení pak bance zůstane nemovitost, a díky tomu má jistotu, že o své finanční prostředky nepřijde.

Obecně je rozsah zástavního práva, práva a povinnosti ze zástavního práva stejně jako výkon zástavního práva definován v §1346 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník).

Zástava nemovitosti je pojistkou banky

Protože pokud by skutečně došlo na nejhorší a nebylo by jiné řešení, jak dluh splatit, postupovala by banka podle obsahu zástavní smlouvy a svou pohledávku by uplatnila soudní cestou, přičemž následně by zahájila i exekuční řízení a zastavená nemovitost by tak mohla být prodána třeba ve veřejné dražbě, popř. dražbě nařízené exekutorem. Z ní jsou pak v první řadě hrazeny pohledávky věřitele - tedy banky.

Zástava nemovitosti je vždy spojena s konkrétní hypotékou, resp. zajištěným dluhem a zaniká v případě, že jsou všechny závazky vůči bance (věřiteli) vyrovnány a hypotéka je zcela splacena.

Vymazat zástavní právo lze:

  • splacením úvěru
  • převzetím úvěru
  • převodem zástavy na jinou nemovitost

Jak poznám, že na nemovitosti je zástava?

Zástavní právo smluvní k nemovitosti je vždy bez výjimky zapsané v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví. Tak může každý jednoduše a rychle zjistit, zda je nemovitostí, o kterou má třeba zájem, zajištěn dluh a nemovitost tak trpí právní vadou.

Zástava nemovitosti a převod

Zástavu nemovitosti samu o sobě převést nelze, ovšem je možné pohledávku zajištěnou zástavním právem převést na nového nabyvatele postoupením pohledávky. V praxi jde o běžné případy, kdy například potřebujete prodat dům, který je zástavou k zajištění splacení vašeho hypotečního úvěru.

Potřebujete poradit?

Nebo máte otázky? Chcete si být jisti, že při zástavě vaší nemovitosti budete mít vše pod kontrolou? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.

Kontaktní formulář