Zřízení věcného břemene

23.12.2020

Možná jste se s tím také setkali..například jste zdědili dům, ale kromě nemovitost jste k němu také získali věcné břemeno. Nebo naopak chcete někomu dům darovat, ale zároveň si v něm chcete zajistit místnost, ve které budete moci dožít. Abyste to mohli udělat, čeká vás zřízení věcného břemene.

Co je věcné břemeno?

Věcné břemeno je vlastně způsob omezení vlastnických práv k nemovitosti, jejíž vlastník pak musí něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Může se jednat o věci movité i věci nemovité.

Klasickým příkladem je například spolubydlení rodičů s dětmi. Rodiče dětem přepíší dům, ale bydlení na jejich dožití je právně chráněno věcným břemenem, kvůli kterému děti nemohou rodiče z domu tzv. “vyhodit”. I kdyby poté děti dům prodaly, budou rodiče i nadále oprávněni dům užívat v intencích věcného břemene.

Zřízení věcného břemene pomáhá řešit prodej nebo pronájem

Pomocí zřízení věcného břemene bývají řešeny situace, na jejich vyřešení samotný prodej nebo pronájem nestačí. Kromě již zmíněného doživotního užívání nemovitosti je to například právo oprav, cesty, průhonu nebo stezky ke své nemovitosti, právo stavby a podobně.

Potřebuji pomoc 

Zřízení věcného břemene vzniká:

písemnou smlouvou
ze zákona
rozhodnutím soudu
závětí
vydržením

Nutný zápis do katastru nemovitostí

Zřízení věcného břemene se u věcí nemovitých zapisuje do katastru nemovitostí, kde je veřejně dostupné a odráží zásadu materiální a formální publicity. Proto, když si například chcete koupit dům, je dobré vědět, zda není zatížen žádným věcným břemenem, které by hodnotu domu snížilo.

Zrušení věcného břemene

Ke zrušení věcného břemene dochází především:

  • písemnou smlouvou
  • rozhodnutím příslušného orgánu
  • ze zákona

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Potřebujete poradit? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.