Návrh na určení otcovství

23.7.2021

O tom, že matkou dítěte je žena, která ho porodila, není pochyb. U otce to však už tak jednoznačné být nemusí. Nezřídka se stávají situace, kdy si otec není jistý, že dítě je skutečně jeho. Když se situace vyostří a nelze najít společnou řeč, matka může podat návrh na určení otcovství.

určení otcovství

Návrh na určení otcovství může podat žena, muž i dítě

Ovšem pozor, samozřejmě to může fungovat i opačně a návrh na určení otcovství může podat i muž, který se domnívá, že dítě může být jeho, ale žena to odmítá. Případně může tento návrh podat i dítě - to však musí být plnoleté, a pokud není, tak zastoupené opatrovníkem.

Potřebuji právní pomoc

3 domněnky určení otcovství

A právě proto, že otcovství je vždy nejisté, občanský zákoník hovoří o takzvaných třech domněnkách otcovství:

1. otcem je manžel matky

V případě, že je matka vdaná, automaticky se považuje za otce dítěte její manžel. V případě, že se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu manželů, platí zde ochranná lhůta pro matku a jako otec dítěte je určen její bývalý manžel. Pokud se během těchto 300 dní matka znovu provdala, za otce je považován její současný manžel.

V případě umělého oplodnění je otcem automaticky matčin manžel. V případě, že matka není vdaná, je otcem muž, který podepsal souhlas s umělým oplodněním.

2. otcem je muž, se kterým matka učinila souhlasné prohlášení rodičů

Souhlasné prohlášení rodičů se sepisuje na matrice v případě, že rodiče nejsou manželé.

3. otcem je muž, který měl s matkou pohlavní styk v rozhodné době

Tuto domněnku určení otcovství lze uplatnit jenom tehdy, jsou-li první a druhá domněnka vyloučeny. V tomto případě je zahájeno soudní řízení návrhem na určení otcovství, který se podává k soudu podle trvalého bydliště domnělého otce.

Jaké doklady je potřeba předložit?

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Více o alimentech na dítě

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsem tu pro vás.