Úprava poměrů k nezletilému dítěti

27.8.2020

V manželství vám to již neklape a rozhodli jste se jít každý svou vlastní cestou? Pokud jste bezdětní, řešíte pouze rozvod a majetkové vyrovnání. Ovšem pokud máte děti, je v první řadě nejdůležitější úprava poměrů k nezletilému dítěti.

Úprava poměrů k nezletilému dítěti předchází rozvodu

Pokud jsou v manželství děti, žádný soud vás nerozvede, jestliže nemáte vyřešenou úpravu poměrů k nezletilému dítěti. Teprve poté, co je rozhodnuto o dětech, může následovat samotný rozvod.

Co je vlastně úprava poměrů k nezletilému dítěti?

Jedná se o soudní rozhodnutí, kterému z rodičů budou děti svěřeny do péče (případně o střídavé péči nebo společné péči), v jakém rozsahu a v jaké výši bude vypláceno výživné. Toto rozhodnutí je povinné, a to i v případě, že jsou manželé na všem dohodnuti.

Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti

Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti musí být podán nejpozději s návrhem na rozvod manželství. Ovšem může být podán i dříve a návrh na rozvod manželství až před
rozhodnutím soudu o dětech.

Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti podává ve třech vyhotoveních jeden z rodičů u okresního soudu, v jehož obvodu dítě žije. Za návrh se neplatí žádný soudní poplatek.

Dohoda je vždy nejlepší řešení

Pro děti i pro rodiče (a vlastně i pro soudce) je vždy nejlepším řešením, pokud se rodiče sami dohodnou na rozsahu péče po dobu po rozvodu. Pokud s touto dohodou souhlasí jmenovaný opatrovník, který zastupuje zájmy dítěte a který je seznámen se situací, soud zpravidla stanoví rozhodnutí dle jejich dohody.

V případě, že se rodiče nejsou schopni sami dohodnout, rozhoduje soud s přihlédnutím k návrhu opatrovníka, který zastupuje zájmy dítěte. Ovšem takováto jednání jsou pro všechny strany velmi stresující a zdlouhavá.

Věnuji se rodinnému právu 

S návrhem na úpravu poměrů k nezletilému dítěti vám pomůžu

Z praxe vím, že je velmi výhodné mít vše ohledně dětí přesně stanovené a jasně dané, aby následně v budoucnosti nedocházelo k rozepřem mezi rodiči. Pokud potřebujete poradit a pomoci sepsat návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti, jsem tu pro vás. Rovněž vám rád pomůžu s dokumenty týkajícími se rozvodu nebo majetkového vyrovnání. Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.

Potřebuji právní pomoc