Co všechno potřebujete vědět při uznání otcovství?

12.8.2021

Čekáte miminko, s partnerem nejste manželé, ale chtěli byste, aby byl zapsán jako jeho otec? Pokud se nechcete narychlo vdávat, máte možnost si to zařídit i jinak - řešením je uznání otcovství.

uznání otcovství

Za uznáním otcovství musíte na matriku

Uznání otcovství se v tomto případě určuje na matrice, a to souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému nebo případně i již narozenému dítěti. V případě nezletilých rodičů pak určuje otcovství soud.

Potřebuji právní pomoc

Jak postupovat při uznání otcovství na matrice?

Oba rodiče dítěte musí osobně a společně podat písemnou žádost o uznání otcovství na matrice, kde matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů, které oba současně podepíší.

Jaké doklady je potřeba mít s sebou na matriku?

doklad totožnosti
rodné listy (matky, otce a dítěte v případě, pokud již byl vystaven)
těhotenský průkaz
pokud je matka:
rozvedená - rozsudek o rozvodu manželství
ovdovělá - úmrtní list manžela

V případě uznání otcovství cizími občany, je u matky ještě nutné dodat aktuální potvrzení o jejím osobním stavu z její domoviny, které musí být opatřeno příslušnými ověřeními. Pokud cizinec dokonale neovládá český jazyk, je nezbytná přítomnost tlumočníka.

Uznání otcovství je vyřízené hned

Jestliže rodiče předloží všechny požadované doklady, souhlasné prohlášení rodičů o uznání otcovství je vyřízeno na místě. Toto prohlášení je pak v případě nenarozeného dítěte nutné vzít s sebou do porodnice.

Hranice 300 dní a uznání otcovství

Pokud je matka rozvedená nebo ovdovělá a dosud znovu neprovdaná méně jak 300 dní od narození dítěte, není možné uznání otcovství provést a jako otec dítěte je zapsán bývalý manžel.

Partner nechce uznat otcovství

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.