Lze dosáhnout zrušení darovací smlouvy?

18.11.2022

Jako malé děti jsme často vykřikovali, že co se dává, to se nevrací. Jako dospělí lidé se však můžeme dostat do situace, kdy to, co jsme darovali, chceme nebo potřebujeme z různých důvodů dostat zpátky. Darovali jste někomu pozemek, byt či auto? Potřebujete vědět, zda je možné dosáhnout zrušení darovací smlouvy, a v jakých případech?

zrušení darovací smlouvy

Zrušení darovací smlouvy je možné

Protože jde o bezúplatné darování, ve většině případů se jedná o uzavření darovací smlouvy v rámci rodiny. Otec daruje dceři pozemek, babička daruje synovi byt nebo třeba strýc synovci hodinky. Ovšem nadneseně řečeno - nevděk vládne světem - a dárce například zjistí, že obdarovaný si dar z různých důvodů nezaslouží, nebo se on sám dostane do nouzové situace. Občanský zákoník na tyto možnosti pamatuje, proto je zrušení darovací smlouvy za určitých podmínek přípustné.

Dva důvody, proč zrušit darovací smlouvu

Zrušení darovací smlouvy je podle zákona možné v případě těchto situací:

  1. Dárce se dostane do hmotné nouze
    To znamená, že nemá dostatek prostředků na základní živobytí pro sebe nebo pro někoho, kdo je na něm závislý. Obdarovaný musí dar vrátit nebo ho dárci proplatit.
  2. Nevděk obdarovaného
    Za nevděk je považován například fyzický útok, ublížení z nedbalosti nebo neposkytnutí pomoci.

Potřebuji právní pomoc

Dar musí být vrácen kompletní

V případě odůvodněného zrušení darovací smlouvy, obdarovaný musí dar vrátit celý. Pokud je znehodnocen, nebo ho obdarovaný již nevlastní, musí ho dárci zaplatit v plné výši.

Lhůta jednoho roku

Od okamžiku, kdy obdarovaný dárci ublížil, běží lhůta jednoho roku, během kterého může dárce požadovat dar zpět. V praxi se může stát, že právo odvolání daru přejde i na dědice dárce (pokud zemře a předtím mu obdarovaný v odvolání daru zabránil). Dědic může požadovat zrušení darovací smlouvy rovněž nejpozději do jednoho roku - ovšem v tomto případě se však lhůta počítá od smrti dárce.

Po uplynutí lhůty již soud k požadovanému odvolání daru nepřihlédne, a smlouva zůstane v platnosti.

Více o darovací smlouvě s věcným břemenem 

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.