Blog

Nemajetková újma a její náhrada

29.6.2021

Pokud vám někdo způsobí škodu, nemusí se týkat jenom majetku, ale přijít k ní můžete i dalšími způsoby. V zásadě dělíme škodu na majetkovou újmu, která označuje ztrátu majetku a obsahuje reálnou škodu včetně ušlého zisku, a nemajetkovou újmu, do které patří všechny další škody.

Podat žádost o zvýšení alimentů lze při změně poměrů

27.5.2021

Ne všichni rodiče vědí, že alimenty stanovené při rozvodu nejsou natrvalo a s měnícími se potřebami dětí je potřeba jejich výši měnit. Životní náklady na děti totiž s věkem stoupají, a proto je potřeba jejich výši přizpůsobovat aktuálním požadavkům. Pokud nedojde k dohodě mezi bývalými manžely, je na místě podat žádost o zvýšení alimentů.

Výše výživného na dítě se počítá dle věku a příjmů

15.4.2021

Pokud se chcete rozvést a máte společné dítě, v první řadě je nejdůležitější se dohodnout na tom, kdo ho bude mít v péči a také je potřeba, aby byla stanovena výše výživného na dítě.

Zápůjčka aneb smluvní dohoda o tom, že někomu něco půjčíte

30.3.2021

Možná se to stalo i vám. Přišel za vámi kamarád, že potřebuje půjčit peníze nebo auto? V tom případě se jedná o zápůjčku - to znamená, že se jedná o smluvní dohodu, kdy je přesně specifikovaná věc přenechána na dočasnou dobu k užití někomu jinému.

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

25.2.2021

Chystáte se vzít si hypotéku? Nejen že se jedná o veliký finanční závazek, ale bance vaše sliby, že budete splácet, rozhodně nestačí. Jako její pojistka se vždy s hypotékou sjednává i zástavní právo smluvní k nemovitosti.

Vypořádání spoluvlastnictví

29.1.2021

Pokud více osob vlastní jednu věc, nemusí se vždy jednat o ideální situaci. Co člověk, to názor. Proto něco, co se ze začátku mohlo zdát jako ideální řešení, bývá později jablkem sváru. A když se spoluvlastníci nejsou schopni domluvit ke spokojenosti všech, dříve či později nastane otázka vypořádání spoluvlastnictví.

Zřízení věcného břemene

23.12.2020

Možná jste se s tím také setkali..například jste zdědili dům, ale kromě nemovitost jste k němu také získali věcné břemeno. Nebo naopak chcete někomu dům darovat, ale zároveň si v něm chcete zajistit místnost, ve které budete moci dožít. Abyste to mohli udělat, čeká vás zřízení věcného břemene.

Co je právo vydržení?

30.11.2020

V současné době existuje několik způsobů nabytí vlastnického práva a jedním z nich je vydržení. Jedná se o původní, originární nabytí vzniklé na základě držby, která trvá zákonem stanovenou dobu.

Výpověď z nájmu bytu

22.10.2020

Životní cesty jsou nevyzpytatelné, a i když si všechno naplánujeme, ne vždy to tak také zůstane. A to se samozřejmě týká i bydlení. Většina z nás začíná samostatný život v nájmu, ale jednoho dne pravděpodobně nastane situace, kdy se z něj chceme odstěhovat. A tehdy potřebujeme řešit výpověď z nájmu bytu.

Práva kupujícího z vadného plnění

24.9.2020

Občas se to stane každému - něco si koupíme a pak zjistíme, že to je rozbité, nefunkční nebo má nějakou jinou vadu. V tomto případě pak můžeme uplatňovat práva z vadného plnění.

1 23